En "liten" intervju med Ingenjör Öhman

(Eller Ingenjör Ingvar Gilbert Igor John Peder Nikolaus Öhman om man skall vara noga. Ordförande i Ljudtekniska Sällskapet, ansvarig utgivare av tidningen Musik & Ljudteknik och grundare av kontrollrumsakustik- och high end högtalarföretaget Ino Audio)

Alla känner apan.

Virrpanna, cineast och musikälskare, motorcyklist med wheelie-tendenser, hobbymusiker och -kompositör, tillika psyko-akustik-forskare och återgivningsidealist.
Men även objektivist, hifi-politiskt ointresserad och därför, inte förvånande, ständigt kontroversiell och hifi-politiskt inkorrekt.
Idag är han bland annat verksam såsom Ljudtekniska Sällskapets ordförande och Musik & Ljudtekniks ansvarige utgivare och teknikredaktör, samt i sitt företag Ino Audio.

Låt oss höra om han har något att berätta!

Intervjun är uppdelad i ämnen kapitelvis för att få den mer hanterlig.
Frågorna, i kursiv stil, är ställda av Per Arne Almeflo på Sonic Design.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

Kapitel 1      Begynnelsen...

Kapitel 2      Företagandet

Kapitel 3      Varför göra just högtalare?

Kapitel 4      Att mäta på högtalare

Kapitel 5      Om audiologi- och psykoakustikmonitorn Ino Audio modell pi60

Kapitel 6      Dynamisk signalhantering

Kapitel 7      Artikelförfattande

Kapitel 8      Sanningsfilosoferande

Kapitel 9      Rumsakustik

Kapitel 10    Film och musik, separera eller förena

Kapitel 11    Apparater för flerkanalig lyssning

Kapitel 12    Inspelningsteknik för två eller fler kanaler

Kapitel 13    Ljudutstrålning från högtalare

Kapitel 14    Högtalarspridning kontra rumslighet och upplösning

Kapitel 15    Svagaste länken vid musikåtergivning

Kapitel 16    Vad orsakar egentligen lådljud

Kapitel 17    Delningsfilter

Kapitel 18    Hur nära det ”Perfekta ljudet”?

Kapitel 19    Apparater och prestanda

Kapitel 20    Framtiden


Tillbaka till Sonic Design Hemsida