Kapitel 10 - Film och musik, separera eller förena?

Hemmabiotrenden har givit ett välbehövligt uppsving för hifi-branschen efter några magra år, men många anser att det inte går att ha flera kanaler än två i en "riktig" musikanläggning. Vill du separera eller förena musiken och filmen?

Förena, absolut! Eh… Tror jag.
Inte såtillvida att jag anser att man måste återge allt programmaterial i mångkanaligt format, verkligen inte. Men såtillvida att jag inte ser några stora akustiska hinder till att använda en och samma anläggning.
Möjligen finns dock "möbleringssociala" hinder. Det kan ju vara en poäng att bygga sin hemmabio optimerad för att sitta och titta på film i mörker. Då är det ju bra om det är svart, mörkgrått eller mörkrött därinne.
Sin musiklyssningsanläggning vill man kanske ha i ett rum med en annan atmosfär. Antagligen vill man till exempel ha baren i samma rum. I många fall passar det att förena musiklyssningsrum och hemmets bibliotek - förutsatt förstås att man inte har så många böcker att det behövs ett helt separat bibliotek i flera våningar. Isåfall förordar jag att man trots allt ändå låter några bokhyllemetrar husera i musiklyssningsrummet, med för musiklyssning passande litteratur gripbar.
Men om vi nu ändå utgår ifrån att musiklyssningssystem och hemmabiosystem skall vara ett och samma, vilka problem har vi då att lösa?
Det finns förvisso vissa motstridiga krav på akustiken i lyssningsrummet mellan ett rum optimerat för tvåkanalig respektive flerkanalig spelning, men kraven är inte helt oförenliga. De är i själva verket mycket likartade. Det beror dock på lyssnarens logepreferenser. Gillar man att lyssna på återgiven musik i en väldigt efterklangsrik miljö så är det inte lämpligt att använda samma rum för flerkanalig lyssning.
Man skall inte heller glömma att musiklyssning inte nödvändigtvis är synonymt med tvåkanalig lyssning. Lyssnar man på musik flerkanaligt är kraven på lyssningsrummet nästan identiska för musik och hemmabio. Lika viktigt är minnas är att hemmabioljud inte heller behöver vara synonymt med flerkanalsljud!
Och nu skall jag säga något viktigt! Nämligen: Det är under alla förutsättningar min erfarenhet att en riktigt, riktigt god tvåkanalig konfiguration är fantastiskt mycket bättre än alla medelmåttiga surround-anläggningar man ser i hifi-butikerna - även då det gäller att titta på film.

Bra tvåkanal är alltid överlägsen dålig 5.1!

Jag skulle alltså vilja påstå att en god hemmabioanläggning mycket väl kan vara tvåkanalig. Samma högkvalitativa tvåhögtaliga anläggning som man lyssnar på musik med, men kompletterad med en bild.
Därefter kan man komplettera med surroundhögtalare och sist med centerhögtalare (om man känner att man behöver en sådan). De flesta blir förresten överraskade över att filmljud i snitt håller så hög kvalitet jämfört med musikfonogram.
Om man vill ta steget från två till flera kanaler skall det naturligtvis vara en utveckling av öppningen mellan den inspelade världen och lyssningsmiljön, inte en avveckling av ljudkvaliteten. Därför gör man klokast i att bygga sin anläggning i rätt ordning. Min erfarenhet är att det alltid är bäst att utgå från en superb tvåkanalig musikanläggning och bygga på surround-komplementen därefter. Sådana anläggningar blir alltid mycket, mycket bättre än alla "färdigkomponerade" surround-paket, men det är förstås ingenting som jag hävdar rabiat.
Jo förresten, det gör jag visst.

Vidare till nästa kapitel.

Tillbaka till innehållsförteckningen.