Kapitel 11 - Apparater för flerkanalig lyssning

Och du verkar alltså inte kategoriskt påstå att en flerkanals förförstärkare (eventuellt med inbyggd digitalprocessor?) är per definition sämre än en tvåkanals dito på att återge musik?

Nej det vore inte så begåvat av mig. En tvåkanalsförstärkare kan ju vara hur dålig som helst.

Ok, men om jag frågar så här; skulle ett flerkanalsförsteg kunna vara hur bra som helst?

Ja visst.
Inte ens den mest hårdnackade surround-motståndare kan ju argumentera att flerkanaligheten i sig omöjliggör välljud. Alla funktioner som gör ett försteg flerkanaligt kan ju gå att koppla ur. Det finns inga tekniska hinder för att åstadkomma goda prestanda, kopplade till att en kontrollförstärkare har potential att hantera fler än två kanaler.
Jag tar hellre fasta på de fördelar ett välgjort flerkanalssteg har, nämligen att många tvåkanaliga inspelningar faktiskt vinner på att återges flerkanaligt, genom en god matrisdekoder. En ambiofonisk dekoder kan till exempel göra underverk på många inspelningar. På andra inspelningar fungerar det inte alls bra. Exempelvis tidsskillnadsupptagningar.
Fast sådana inspelningar låter ju ofta fantastiskt bra redan i stereo, så det gör kanske inte så mycket. De behöver ju bara två högtalare för att låta bra!
Det är nog överdrivet att påstå att majoriteten av alla inspelningar bär tillräckliga kvaliteter för att matrisdekodning skall vara perfekt, men tillräckligt många blir bättre än i tvåhögtalig stereo för att det skall vara värt besväret att skaffa sig en god ambiofonisk lyssning. Tycker jag.
Är man dessutom cineast är ju fördelarna uppenbara. I stort sätt alla tvåkanaliga filmmixar är matrisenkodade och kan alltså dekodas till flera kanaler. I filmvärlden finns ju dessutom äkta diskreta 5.1-kanaliga programmaterial i överflöd, och då råder det väl ingen tvekan om fördelarna med flerkanaliga anläggningar.
Därmed inte sagt att alla filmer är smakfullt mixade till 5.1 kanaler. Men överlag är ljudkvaliteten på film betydligt högre än på popmusik utgiven på CD.
Låt mig också lägga in en reservation om att de på marknaden förekommande hemmabioförstärkarna sällan erbjuder den ljudkvalitet man skulle önska sig. En god matrisdekoder kan man dock enkelt bygga sig själv. Allt som då behövs är ett vanligt stereoförsteg, ambiofonidekodern och två stereoslutsteg (fyra kanaler). En sådan dekoder kunde man läsa om i MoLt nummer 4 1994, 'passiv ambiofoniavkodare - bygg en ambi-box!'.

Vidare till nästa kapitel.

Tillbaka till innehållsförteckningen.