Kapitel 14 - Högtalarspridning kontra rumslighet och upplösning

Anser du att det går att förena stor rumslighet med exakt stereobild?

Absolut! Jag skulle till och med vilja påstå att en exakt ljudbild är en förutsättning för en god återgivning av rumslighet. Att återge "rumsligheten" betyder ju inte att generera "så mycket rum som möjligt" utan det betyder att rumsupplevelsen skall överensstämma med hur det lät vid inspelningstillfället.
En anläggning som ger "STOR" rumslighet vad man än spelar är ju en annan sak än en god musikåtergivningsanläggning. En ljudbild som bara är "stor" men helt saknar exakthet kan man åstadkomma genom att använda jättehögtalare med kolossala strålande ytor även vid höga frekvenser, eller med 20 stycken olika högtalare spridda lite hursomhelst i rummet. Eller genom att använda helt rundstrålande högtalare.
Knappast något att rekommendera. Hur stor är en tvärflöjt? Den skall inte vara större när man får njuta den i återgivet skick. Eller hur?

Stor upplevd rumslighet, på vilken inspelning som helst, kan man även åstadkomma genom att ställa högtalarna 1,2 meter från väggen och vända dem bakåfram. Inte heller det är ett exempel på en god återgivning, men det kan vara ett nyttligt experiment att göra för den som tror att väldigt rundstrålande högtalare är bättre på att återge inspelad rumslighet. Det är dom inte. Dom är sämre, men ännu sämre är de bakåframvända högtalarna.
Det är förresten så Bose 901 fungerar. En illusion av rumslighet och djup, på alla inspelningar, även sådana som spelats in utomhus på vintern i snön! Allt som spelas smittas ned.
Missförstå mig inte dock; syntetiska illusioner av rumslighet kan vara trevliga att lyssna på, i varje fall under en begränsad tid, typ en månad, kanske ett år för den ihärdige. Men de flesta tröttnar förr eller senare på att alla inspelningar låter så lika varandra. Som att vara tvungen att alltid lyssna på levande musik i en och samma lokal jämt, eller att alltid äta samma mat. Man börjar sakna känslan av att få utforska nya världar när man spelar något nytt programmaterial.

Att alla reagerar på samma sätt är ingenting jag har undersökt statistiskt vill jag påpeka, men jag känner många som under kortare perioder ägt olika typer av rundstrålande högtalare - och hyllat dem. Inte någon enda har förankrat dem i lyssningsrummet under lägre tid än ett par år. Fast det är klart, människor är ju olika. Det går inte att utesluta att vissa skulle kunna odla en känsla för "sitt sound". En känsla av "hemma". En känsla som de trivs med, oavsett hur det låter objektivt.
Andra lider svårare av "sameness-distorsionen". Själv tillhör jag den senare gruppen. Jag avstår helst från att lyssna via rundstrålande högtalare, eller alla andra högtalare som spelar olika programmaterial så de liknar varandra. Däremot vill jag inte påstå att bred spridning i sig behöver vara dåligt. Det beror ju på sammanhanget. En liten monitor för avlyssning på bara någon meters avstånd bör ha mycket generös spridning, men det stora problemet med rundstrålande högtalare och dipoler är inte att högtalarna har stor spridning, utan reflexen efter ungefär 5 ms från väggen/rummet bakom högtalarna.
En liten konventionell högtalare kan ha större spridning än både en dipol och vissa rundstrålande högtalare, men spelar ändå svagare rakt bakåt. Att vissa rundstrålande högtalare trots sitt rundstrålande kan ha "dålig spridning" beror på att de kan ha rundstrålande spridning bara horisontellt, men mycket begränsad spridning vertikalt.

Skall man sammanfatta det hela är det min ståndpunkt att stark bakåtstrålning är svårt att försvara om man eftersträvar att återge musik, men bredstrålande högtalare kan vara ytterst lämpligt, i vissa sammanhang.
För bakkanalerna använder jag själv exempelvis högtalare med extremt stor spridning, 180 grader upp till 20 kHz, helt utan att det åstadkommes en massa skadliga reflexer i väggen bakom högtalarna.

I hemmabiosammanhang ser man ju för framkanalerna ofta högtalare med avsiktligt stor riktverkan.

Ja. Alldeles klart är att det i ett flerkanaligt system blir förfärligt fel att använda två rundstrålande högtalare som utgångspunkt. Den syntetiska rumslighet högtalarna genererar tvingas konkurrera med den verkliga inspelade som skall återges från bakkanalerna.
Man kan också mycket riktigt notera att förespråkare av rundstrålande högtalare sällan eller aldrig kompletterar systemet till 5.1. Det fungerar helt enkelt inte.

Jag räknar förresten inte Stig Carlsson högtalare som rundstrålande skall påpekas. Det viktigaste skälet till att jag inte gör det är att de inte är det!
Tvärtom har de alla nogsamt försetts med riktverkan, möjligen undantaget kolboxen, popboxen, OA5 och OA6, men de var ju avsedda för monolyssning, och då har man ju en annan uppsättning kompromisser att ta hänsyn till.
De lite modernare högtalarna, jag tänker då främst på Sonab OA12, OA14, OA116 och OA2212, är synnerligen skräddarsydda vad avser spridningen. De är ingalunda rundstrålande såsom de alltid har framställts. Jag vet hur mycket Stig ogillade det, men han lät marknadsansvariga bestämma, och de ansåg att begreppet "rundstrålande" var på modet.
Även om jag inte skulle vilja se högtalare av ortoakustisk typ som monitorer i inspelningsstudiorna har jag full förståelse för deras popularitet. Jag skulle gärna se att de kom tillbaka på marknaden. Jag arbetar i själva verket på att så skall ske.

 

Så det finns ett visst spelrum - ingen exakt sanning om hur en högtalare skall sprida?

Exakt hur riktverkan skall se ut är ju något som olika tillverkare har olika uppfattningar om, om de alls har några bestämda uppfattningar vill säga.
Många tillverkar ju högtalare med spridningsegenskaper som är "som de blev". Så blir det ju om man varken vet vilka spridningsegenskaper man vill ha, varför man vill det, eller hur man isåfall åstadkommer det.

Nej, det finns ingen exakt sanning om hur en högtalare skall sprida, inte ens om vi i förväg definierar i vilket rum den skall användas.
Men det finns en uppsättning förutsättningar - rumsakustiska, stereosystemberoende, audiologiska och psykoakustiska - som dikterar hur spridningsegenskaperna måste relatera till högtalarens övriga egenskaper, och till rummet. Har man inte kunskap om dessa förutsättningar, eller en väldig tur, uppstår inga goda högtalare.
Idag när alla högtalartillverkare har tillgång till datorstödd mätutrustning och nästan självgående simuleringsprogram kan alla göra högtalare med hyfsat rak tonkurva, men ändå låter vissa högtalare förskräckligt, medan andra kan låta bra. Det visar än en gång att det är viktigare med kunskap och hörsel än med sofistikerade simuleringsprogram och mätutrustning.

Alldeles oavsett vilka spridningsegenskaper som är optimala eller varför de är det, så finns det en gammal klok hifi-sanning som säger att den anläggning som får olika inspelningar att likna varandra är dålig, medan goda anläggningar spelar olika inspelningar väldigt olika.
Om man blir ständigt överraskad av den akustiska världen på nya inspelningar så har man antagligen en mycket god återgivningskedja.

 

Vill du helst att det låter som om musikerna spelar hemma hos dig eller som att du är förflyttad till inspelningslokalen?

Kul fråga! Svaret är: Ingendera!
Jag vill att "hemma hos mig" skall förflyttas till inspelningslokalen, eller tvärt om. Och med det försöker jag inte vara semantiskt lustig, utan jag menar det verkligen om vi talar tvåhögtalig lyssning. Jag vill att den inspelade världen skall kopplas ihop med min akustiska närmiljö, min loge.
Min uppfattning om en god tvåkanalig reproduktion är ju att den kännetecknas av att lyssnarens rum blir en loge som är öppen framåt mot den inspelade världen.
En god flerkanalig reproduktion däremot kännetecknas av att rummet öppnar sig hela vägen runt, och då stämmer ju din modell "förflyttad till inspelningslokalen" in väl. Det är ju vad man vill skall hända när man tittar på film.
Även här kan vi se att tvåkanal- och flerkanalsystem går utmärkt att förena förutsatt att lyssnaren inte vill ha en mycket levande (reflekterande) loge. Trivs man i en ombonad loge är det mycket lätt att förena tvåkanalig och flerkanalig lyssning i en och samma anläggning. Vill man ha en lite mera levande klang från själva logen kommer den flerkanaliga lyssningen att drabbas lite, men det kan fortfarande fungera mycket bra.

Vidare till nästa kapitel.

Tillbaka till innehållsförteckningen.