Kapitel 15 - Svagaste länken vid musikåtergivning?

Tycker du den gamla åsikten stämmer, att högtalaren är den svagaste länken i återgivningskedjan, och den där man skall satsa mest pengar?

Ehh.... Ja, det måste man nog säga. I regel.

Naturligtvis är det svårt att säga precis var mest pengar skall satsas för bästa resultat i det enskilda fallet. Det beror ju på hur dåliga de olika delarna i anläggningen är - i det enskilda fallet.
Felen från olika delar är dessutom så olika till sin karaktär. En för svag förstärkare klipper ju till exempel, och det kan man inte kompensera genom att lägga heltäckningsmatta på golvet.

En komplett anläggning av idag är ju dessutom ofta bestyckad med många fler komponenter än den var för 20 år sedan, så det är klart att högtalarna har kommit lite i skymundan. Men man kan väl säga att det fortfarande ofta är rimligt att man gör en trippel resursuppdelning där ungefär lika resurser läggs på rummets akustik, på högtalarna, respektive på resten av "de för ögonblicket använda" delarna i anläggningen.

Om man alltså räknar bort de delar av anläggningen som för ögonblicket inte används så går den klassiska ekvationen "rum = högtalare = resten" fortfarande ihop hyfsat.
Ett axiom är det ju inte dock.

Jag har mött anläggningar där mina minsta 3 450 kronors högtalare kombinerats med enorma Krell-förstärkare för över 100 000 kronor - med utmärkt resultat!
Det är förstås en mycket ovanligt kombination, och troligen hade det gått att åstadkomma en mera ekonomiskt effektiv kombination, men likväl låter de flesta andra anläggningar för 103 450 kronor sämre, åtminstone i mina och i systemägarens öron.
Som vanligt skall man inte glömma att ljudkvaliteten faktiskt avgörs av prestanda och inte av prislappen.
Jag har likaså sålt många högtalarsystem till priser mellan 20 tusen och 100 tusen kronor - som kunderna kombinerat med elektronik för mindre än en femtedel, fortfarande med utomordentligt goda resultat.

Den som vill ha absolut högsta tänkbara ljudkvalitet kommer i regel inte undan en ganska kvalificerad högtalare, men finns inte behovet att spela starkt så behöver faktiskt inte förstärkeriet bli dyrt.
Denon gjorde för ett antal år sedan en liten 2 * 20 watts förstärkare som såldes ut för 695:-.
(Denon, Precision audio component / pre-main amplifier, PMA-707.)
Den låter än i dag bättre än 95% av alla audiofilförstärkare på marknaden i prisklassen 50 000:- och uppåt, förutsatt att man inte försöker få ut 100 watt ur den förstås…
Den lilla Denon-apparaten var förvisso en mycket speciell förstärkare, inte alls represenativ för förstärkare billigare än tusen kronor, men ändå…

Å andra sidan kan man hävda att musik är så flerdimensionellt att det är orimligt att påstå att man inte behöver ljudtryckskapacitet. Musik pågår inte i bara klang- eller bara rums- eller bara dynamikdimensionen - all musik utnyttjar alltid alla dimensioner! Åtminstone om man talar om lyssning med fidelitetskrav. Den som bara lyssnar på ultrakomprimerad reklamradio kan förstås klara sig med nästan ingen effekt alls.
Detta gör att dynamiskt linjära högtalare är en tillgång vare sig man spelar starkt eller svagt, men dynamiskt linjära högtalare kan nästan alltid spela starkt! Små tungdrivna högtalare däremot är nästan alltid BÅDE odynamiska och oförmögna att spela starkt
Däremot kan man göra en utomordentligt dynamiskt linjär förstärkare som inte är så stark. Den som anser sig bara lyssna på musik som inte är så stark klarar sig alltså undan med en liten förstärkare men inte med en liten odynamisk högtalare.
Förutsättningen är självklart också att man gjort en korrekt bedömning av vilka ljudtrycksresurser man behöver. Stråkkvartetter och körer låter till exempel inte så starkt, men tar mycket stora effekter i anspråk.

Hur man än vänder på det är nog den gamla tredjedelslagen förnuftig…

Vidare till nästa kapitel.

Tillbaka till innehållsförteckningen.