Kapitel 5 - Om audiologi och psykoakustikmonitorn Ino Audio modell pi60

Kan du i korthet beskriva din referensmonitor, PI60 heter den väl?

Visst: Den är jättebra!

 

Lite utförligare?

Okej. Modellbeteckningen är pi60, små bokstäver. Mitt företag heter ju Ino Audio, eller egentligen Ino Audio-Animation (Audio = lyssna, Animera = levandegöra), så högtalarna heter egentligen Ino pi60.
Dom finns även i en väldigt förfinad version som heter Ino pi60s. S som i signatur. Inte signature som de flesta kunderna tycks vill uttala det.

De två varianterna ser nästan precis likadana ut och mäter också likartat, fast signaturversionen är förstås bättre på allt. Den är gjord helt utan hänsyn till kostnaderna.
De är gjorda efter samma kravspecifikation och är därför estetiskt och dimensioneringsmässigt snarlika, men i själva verket finns det inte någon enda gemensam komponent mellan de två varianterna av högtalaren.
Fast… nu ljuger jag nog för jag har använt precis samma dopade polypropylenmembran i de i övrigt helt olika baselementen, så den gemensamma delkomponenten finns faktiskt, men i övrigt har högtalarelementen och resten av högtalarna inga andra gemensamma delar än någon enstaka skruv kanske.

För övrigt kanske jag skall påpeka att pi60s inte är "min referensmonitor" i singularis, det är en av flera monitorer vi tillverkar. Dessutom gör vi den i en speciell referensmonitorversion också, helt anpassad för inspelningsstudior, men då heter den pr60.
Men man kan säga att pi60s är den finaste fullregisterhögtalaren för hemmabruk jag konstruerat. Alla större hemmasystem jag gjort är uppdelade system, alltså sidosystem + basmoduler.
Sammanlagt gör vi nog nästan 30 olika högtalarsystem, har jag för mig. Kanske fler.

 

Vad betyder då pi i beteckningen?

Beteckningen 'pi' har inte som många tror med den matematiska geometrikonstanten pi (3,141592653589793238462643383279502884197169…) att göra, utan var ursprungligen en förkortning av phonic illusions - ljudliga illusioner.

Högtalarmodellen pi60 som varit kärnan i programmet ända sedan 1978. Högtalaren på bilden är från 1985. Utseendet har dock varit snarlikt genom åren. Porten flyttades lite nedåt i slutet av 80-talet.

För att förenkla, och krångla till det lite, har basmodulerna jag tillverkar beteckningen 'p' medan sidosystemen betecknas 'i'.
Basmodul plus sidosystem blir alltså 'pi' tillsammans, såsom fullregistersystemen. Det kan verka logiskt, men är det inte alls. Basmodulernas 'p' betyder nämligen profundus (djup) och sidosystemen heter 'i' som i image (bild), eftersom de målar upp ljudbilden.

De flesta högtalarmodeller vi tillverkar finns i en speciell studiomonitorversion. Den som är baserad på pi60s heter som sagt pr60 - pr som i phonic reference.

Skillnaden mellan hemhögtalarna och studiomonitorerna är att de sistnämnda har en tonkurva som sträcker sig upp till över 55 kHz medan hemmavarianterna rullar av mjukt över ungefär 28 kHz. Studioversionerna skiljer sig därför från hemvarianterna såtillvida att de låter illa om inspelningarna innehåller stora halter distorsion i ultraljudsområdet. Bra att höra i studion. Tråkigt att bli varse hemma.
I övrigt är båda systemversionerna lika högupplösande och är konstruerade för att spela allt programmaterial "precis som det är". Dåliga inspelningar låter dåligt, men de goda inspelningarna låter fantastiskt.

Dessutom har studiovarianterna utformats för att passa in i en studios speciella möblering med mixerbord och höga stolar. Golvstående högtalare fungerar oftast inte då. Och så finns monitorvarianterna bara i svartask eftersom alla ju verkar vilja ha det i studiovärlden. Hemmaversionerna däremot finns i 103 olika ytbehandlingar, minst.
Man kan i princip välja den ytbehandling man vill ha, och så får man den!


Vidare till nästa kapitel.

Tillbaka till innehållsförteckningen.