SD-PORTEN, en basreflexport för högtalare

Gängse basreflexportar brukar vara gjorda av papp eller tunn plast. Inte mycket uppmärksamhet brukar riktas mot dessa portar även om man ibland hör talas om "blåsljud". Vid test med sinustoner under 50 Hz och hög nivå hör man dock tydligt hur portarna påverkar ljudet. En högre andel hörbar distorsion kan komma från porten än från högtalarelementet. En klar karaktär av vibrerande papp eller plast tillsammans med kraftigt väsande ljud hörs från sådana portar.

Ett exempel på musiksignal som är känslig för dessa färgningar är pedaltoner från orgel. Den mäktiga klangen blir hes eller väsande.
Ett par högtalartillverkare har använt portar som är strömningsoptimerade i båda ändar i tiotals år. Först på senare tid har många av de övriga tillverkarna börjat använda portar som är rundade vid övergången till baffeln för att i viss mån reducera problemen. Minst lika viktigt är det att även inre delen av röret är riktigt avrundat.

SD-PORTEN är svarvad ur massiv rundstång av PVC och har identiska yttre och inre delar som är noggrant strömlinjeformade och som passar mot plaströret med väl tilltagen godstjocklek. Porten har flerfaldigt lägre strömningsmotstånd än ett vanligt rör med samma innerdiameter. Blåsljud och färgningar hålls därmed så låga att högtalarelementets klang blir den som helt dominerar.

Dynamiken för bastoner ökar om man minskar förlusterna i porten, flera dB kan förloras vid låga frekvenser och höga nivåer om röret har för stort strömningsmotstånd. I manualen till högtalarkonstruktionsprogrammet CALSOD står det att: "ett fåtal kommersiella högtalare har basreflexportar som är tillräckligt stora för att undvika effektkompression vid stora signaler."
Den absolut största delen av förlusterna kommer från ändarna på röret, när luften skall pressas in i röret respektive expandera ut ur röret.

Ett PVC-rör på 63x3 mm tillsammans med SD-PORTEN i båda ändar har mycket lägre strömningsmotstånd än ett rör på 75x3.2 mm med raka ändar. Med 63 mm rör blir längden kortare, därmed kan man i många fall undvika en vinkel på röret vilket ytterligare skulle ökat förlusterna.Denna port är det bästa alternativet för små till medelstora basreflexlådor med element på upp till 8".


Porten är avsedd för 63x3 mm rör och har en area på 25.2 kvadratcentimeter.
Färg; mörkgrå.


Montering av SD-PORTEN

Porten kan monteras på två olika sätt.

1. Direkt i ett borrat hål på 75mm diameter.
Flänsen på SD-PORTEN täcker då ojämnheter i hålets kant.

2. Planförsänkt i baffeln för den som inte vill att något skall sticka ut.
Planförsänkningen skall då vara 90mm i diameter och 5mm djup, hålet fortfarande 75 mm i diameter.

Delarna bör limmas med lim som fäster på PVC. Lim avsett för plaststuprör är utmärkt.
Det är viktigt att få alla skarvar mot portdelarna täta.


Beräkning av portlängd.

Standardformeln för beräkning av portlängd för en basreflexport är:


	2337 x Dp²

Lp = --------------    -    0.7311 x Dp

	Fb² x Vb
Lp = Portlängd i meter.
Dp = Portens innerdiameter i meter, (0.057m för port 63).
Fb = Önskad avstämningsfrekvens i Hz.
Vb = Lådans volym i m³.

Ändstyckenas längd räknas med i portlängden.
När det raka röret kapas skall följande mått dras bort:
Rör för port 63 kapas ca 34 mm kortare än beräkningen med formeln givit.
Formeln gäller låda utan dämpmaterial. Beroende på dämpmaterialet kommer resonansfrekvensen att bli något lägre än beräknat. Om man byter ut värdet 2337 mot 2000 i formeln ovan får man en approximering av låda med dämpmaterial. En uppmätning av impedanskurvan på de färdiga lådorna för kontroll av resonansfrekvensen skadar inte.

De låga förlusterna i porten gör att avstämningens Q-värde blir något högre. Detta gör att man kan använda mer dämpmaterial i lådan utan att man tappar nivå från porten. Tänk på att en avstämning med högt Q-värde blir känsligare för rätt avstämning. För hög avstämningsfrekvens ger en kraftig topp i frekvensgången. Lådans täthet har dock den allra största inverkan på Q-värdet, och en otäthet kan spoliera det mesta av basreflexavstämningens funktion. OBS att basreflexavstämningens Q-värde inte är detsamma som högtalarsystemets totala Q-värde.
En otäthet ger också "kvittrande" distortion som uppträder vid bastoner nära avstämningsfrekvensen. Prova en testskiva med sinustoner på 20-50 Hz och lyssna efter missljud.

Mer information:

Prislista, adresser, mm.

Tillbaka till hemsidan.