VÄGNING AV HÖGTALARE

För att optimera kuddarna måste högtalaren vägas. För standardkuddarna räcker det med totalvikten.

Tag fram en badrumsvåg, palla sedan upp en stapel böcker som är exakt lika hög som vågen. Lägg t ex små mynt under de två främre hörnen på högtalaren som stöd på vågen och under de två bakre hörnen som stöd på böckerna så att vågen kan ställa in sig utan hinder. Se till att stöden kommer ca 3 cm in under högtalarens fram- respektive baksida. Väg först framkanten, sedan bakkanten och notera vikterna på beställningen. Om högtalarlådan är osymmetrisk i sidled måste även sidorna vägas var för sig, gör på motsvarande sätt med höger respektive vänster sida. Vid vägningen är det mycket viktigt att högtalaren står i våg, kontrollera med vattenpass eller lägg en boll ovanpå högtalarlådan. Som en kontroll skall hela högtalaren vägas, den vikt du då får skall motsvara summan av fram- och bakvikten. Notera även denna på beställningen.

 
Tillbaka till Sonic Design hemsida.